Là địa chỉ cho thuê cẩu chuyên dụng uy tín số 1 Hà Nội, công ty cho thuê xe cẩu với số lượng xe cẩu nhiều nhất, đủ chủng loại cẩu. Phục vụ cẩu hạ chuyên nghiệp.