Là địa chỉ cho thuê cẩu tự hành uy tín nhất Hà Nội, công ty cổ phần cho thuê xe cẩu với số lượng xe cẩu lớn nhất, đủ loại cẩu. Phục vụ cẩu hạ vận chuyển chuyên nghiệp số 1 Hà Nội